Dự án tiêu biểu

STT

Dự án

Tên và địa chỉ khách hàng

Giá trị hợp đồng

Thời gian thực hiện

  1.  

Các dự án trong lĩnh vực tư vấn

1.

Tư vấn xây dựng giải pháp khả thi dự án “Xây dựng khảo sát phân tích thiết kế phần mềm hệ thống thông tin quản lý cấp giấy phép doanh nghiệp”

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

235.000.000 VND

2007

2.

Tư vấn thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án “Xây dựng hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế”

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

202.000.000 VND

2006

 

3.

Tư vấn xây dựng giải pháp khả thi dự án “Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

103.000.000 VND

2006

  1.  

Các dự án trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống CNTT

 

Dự án cho các cơ quan hành chính nhà nước

1.

Thiết kế, xây dựng phần mềm “Quản lý theo dõi tiếp nhận thụ lý và ban hành văn bản tại cơ quan hành chính nhà nước”

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Hải Phòng

350.000.000 VND

2009

2.

Cung cấp và triển khai phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ Kiosk thông tin

Phòng Thương mại và Du lịch Thành phố Hội An

170.000.000 VND

2009

3.

Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ du lịch Thừa Thiên Huế

Công ty Đo đạc ảnh địa hình APT

245.000.000 VND

2008

4.

Thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm tính cước tập trung HS-UniTax

Bưu điện tỉnh Hưng Yên

341.000.000 VND

2007,2008

5.

Thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm tính cước tập trung HS-UniTax

Bưu điện tỉnh Bình Dương Dương

 

400.450.000 VND

2007,2009

6.

Xây dựng các giải pháp tin học hóa quản lý hành chính nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua hệ thống phần mềm sổ tay công vụ; phần mềm cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế; phần mềm tiếp nhận, xử lý và hoàn trả hồ sơ một cửa; phần mềm quản lý số liệu lao động, phân hệ quản lý hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng.

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

 

750.000.000 VND

2007

7.

Xây dựng các giải pháp phát triển và ứng dụng CNTT trong thời kỳ hội nhập tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

 

350.000.000 VND

2007

8.

Thiết kế, xây dựng và  triển khai phần mềm Quản lý hộ tịch HS-CivilStar

Phòng Tư pháp Thành phố Huế; Phòng Tư pháp các thành phố Tam Kỳ, Hội An và huyện Núi thành - tỉnh Quảng Nam; Phòng Tư pháp thành phố Vinh và các huyện - tỉnh Nghệ An; Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

1.311.760.000 VND

2006 - 2012

9.

Xây dựng các giải pháp hỗ trợ ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp và phát triển thương mại điện tử tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

 

235.000.000 VND

2006

10.

Xây dựng các ứng dụng CNTT phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm Nghiệp vụ Hành chính Thành phố Huế và UBND thành phố Huế

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

 

290.000.000 VND

2006

11.

Xây dựng và triển khai phần mềm “Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế xã hội” trên phạm vi 4 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Gia Lai, KonTum

Văn phòng Chính phủ

04 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

1.670.000.000 VND

2005

12.

Xây dựng và triển khai “Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành tác nghiệp” trên phạm vi 4 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Gia Lai, KonTum

Văn phòng Chính phủ

04 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

1.440.000.000 VND

2005

13.

Cung cấp và triển khai phần mềm Quản lý mạng lưới Điện HS-EGIS

Điện lực Thừa Thiên Huế và Điện lực Thanh Hóa

250.000.000 VND

2005 - 2011

 

Dự án cho các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài

1.

Dự án xây dựng phần mềm Quản lý khu vui chơi giải trí Odelyos

Công ty Omniris Technologies

Osselstraat 66, 1785 Merchtem, Belgium

65.000 USD

2009 - 2010

2.

Dự án thiết kế, xây dựng phần mềm thành phố điện tử (eCity)

Công ty HereUare

Hoa Kỳ

5201 Great America Parkway, Suite 320 Santa Clara Califonia 95054

214.500 USD

 

2007

3.

Dự án thiết kế, xây dựng phần mềm mạng xã hội Viet Planet

 

Công ty HereUare

Hoa Kỳ

5201 Great America Parkway, Suite 320 Santa Clara Califonia 95054

63.608 USD

2007

4.

Dự án thiết kế và xây dựng phần mềm chia sẻ video Broad Video Network (BVN)

Công ty HereUare

Hoa Kỳ

5201 Great America Parkway, Suite 320 Santa Clara Califonia 95054

34.430 USD

2007 - 2008

5.

Dự án xây dựng và nâng cấp các website Công ty Mandarin Media

Công ty Mandarin Media

212 Phan Bội Châu, Thành phố Huế

295.000.000 VND

2007 - 2008

  1.  

 

Dự án cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước

1.

Xây dựng các giải pháp ứng dụng CNTT tổng thể cho Phòng khám Đa khoa Từ thiện - Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức

Công ty TTNT (đơn vị tài trợ)

270.000.000 VND

2010`

2.

Xây dựng các giải pháp ứng dụng CNTT tổng thể cho doanh nghiệp

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế

203.000.000 VND

2009, 2010

3.

Xây dựng các giải pháp ứng dụng CNTT tổng thể cho đơn vị

Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế

235.000.000 VND

2009 - 2010

  1.  

Các dự án trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ CNTT

 

Các dự án cung cấp dịch vụ hệ thống

1.

Các dự án cung cấp nguồn nhân lực thi công các hệ thống mạng nội bộ

Công ty cổ phần Tin học HPT

348.000.000 VND

2008 - 2010

2.

Xây dựng và bảo trì hệ thống mạng

Dự án Tổ chức phát triển Hà Lan – SNV Bắc Miền Trung

66.000.000 VND

2008 - 2011

3.

Cung cấp thiết bị và xây dựng hệ thống mạng Lan không dây và có dây

Công ty HereUare Việt nam

107.463.500 VND

2007

4.

Xây dựng hệ thống mạng LAN/WAN

Trung tâm Huyết máu Truyền máu khu vực Miền Trung

40.000.000 VND

2006

 

Các dự án xây dựng website tiêu biểu

1.

Thiết kế, xây dựng trang thông tin điện tử

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

60.060.000 VND

2012

2.

Thiết kế, xây dựng trang thông tin doanh nghiệp

 

Công ty Cổ phần Huetronic

78.000.000 VND

2010

3.

Thiết kế, xây dựng trang thông tin điện tử

Trường Đại học Kinh tế Huế

76.000.000 VND

2010

4.

Thiết kế, xây dựng trang thông tin điện tử

Phòng Giáo dục Thành phố Huế

50.000.000 VND

2009

5.

Thiết kế, xây dựng trang thông tin điện tử phục vụ dạy học 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

140.000.000 VND

2005, 2010