Máy chủ - TAY DO Network


Máy chủ ảo

 

Dịch vụ máy chủ ảo "Cloud VPS" được phát triển trên nền tảng ảo hóa XEN-Citrix, sử dụng phần cứng máy chủ thương hiệu cùng với hệ thống lưu trữ chuyện dụng "SAN Storage" giúp tăng cường tốc độ và hiệu suất hoạt động của toàn hệ thống.

Cho thuê máy chủ

 

Dịch vụ máy chủ (Dedicated Server) cho phép bạn được sở hữu riêng cho mình một máy chủ để phục vụ cho bất kỳ mục đích sử dụng nào cần tới sự riêng tư, yêu cầu về tối ưu đặc thù, cấu hình bảo mật, phần mềm chuyên biệt …

 

Chỗ đặt máy chủ

 

Dịch vụ Cho thuê chỗ đặt máy chủ dành cho các cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức đã hoặc sẽ tự đầu tư chi phí máy chủ. Dịch vụ này cho phép người thuê đặt máy chủ của mình trên trung tâm dữ liệu, sử dụng đường truyền mạng và triển khai các ứng dụng trên nền mạng Internet như các máy chủ thông thường..